Certification

การให้เกรดและเกียรติบัตร

หลังจากที่คุณเรียนจบคอร์สแล้ว คุณจะได้รับใบเกียรติบัตร โดยมีรายการการให้เกียรติบัตร ดังนี้
เกียรติบัตรขาว: คุณได้เข้าเรียนและฝึกฝนทั้งหมด 24 ชั่วโมง
เกียรติบัตรทองแดง: คุณได้เข้าเรียนและฝึกฝนทั้งหมด 50 ชั่วโมง
เกียรติบัตรทอง: คุณได้เข้าเรียนและฝึกฝนทั้งหมด 100 ชั่วโมง
การรับรองหรืออ้างอิง: อาจารย์ของเรานั้นยินดีที่จะเป็นผู้รับรองให้กับนักเรียนที่เรียนจนจบคอร์สของเราสำหรับการสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ พนักงานต้อนรับของสายการบิน ทุนการศึกษา และการรับรองงานกับนายจ้างชาวต่างชาติ
หากคุณต้องการทดสอบอย่างเป็นทางการ เราสามารถส่งคุณไปทดสอบโดยตรงกับสถาบันภาษา